Artikel 1: Privacy Policy
Hieronder ziet u de privacy verklaring van Bri-Ziet fotografie. Bri-Ziet fotografie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Artikel 2: Persoonsgegevens  
Bri-Ziet fotografie verwerkt uw persoons gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bri-Ziet fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen en factureren van onze diensten.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is, om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
  (denk hierbij aan de Belastingdienst) 

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@bri-zietfotografie.nl

Artikel 4: Delen van persoonsgegevens met derden
Bri-Ziet fotografie verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden. Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken. Uitzondering hierop is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website
Bri-Ziet fotografie houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Artikel 6: Bewaartermijn
Bri-Ziet fotografie bewaart uw persoonsgegevens 7 jaar. Dit doen wij, omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet. Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Bri-Ziet fotografie.

Artikel 7: beveiliging
Bri-Ziet fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact.

Artikel 8: Veranderingen 
Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Artikel 9: Klachten
Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  


Artikel 10: Vragen of feedback 
We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact opnemen met Bri-Ziet fotografie.

 

Bri-Ziet fotografie
Brigit van Ravenhorst
Barneveld (GLD)
+316 20168804

info@bri-zietfotografie.nl

Kvk: 74176617